🏡 Kroužky

 

Angličtina

 • 1x týdně placeno rodiči
 • Lektor – Ing. Jiří Růžička
 • Pro platbu obdržíte po první hodině složenku
 • Výuka začne v říjnu 2022

Zumba

 • ​1x týdně- placeno rodiči
 • ​Lektorka: Olga Nováková
 • Jedna lekce trvá 45 minut.
 • výuka začne v říjnu 2022

Školka v přírodě

 • Přednostně pro předškoláky.
 • Vzhledem k situaci zájem o školku v přírodě zatím nezjišťujeme.
 • Její zařazení zvážíme dle zájmu ve druhé polovině školního roku 2022/2023.

Sportovní školička

 • Přednostně pro starší děti (5-6 let).
 • Děti se seznámí se základy sportů jako jsou fotbal, volejbal, florbal, basketbal, ad.
 • Cena 500,- Kč / 7 lekcí (proplácí VZP)
 • Výuka začíná v 16. září 2022!!!

 

!!! Upozornění pro rodiče !!!

Většina kroužků trvá cca 45 minut, při výběru kroužků proto zvažte, zda je Vaše dítě schopno se po celou dobu soustředit. V případě, že bude dítě narušovat probíhající výuku ve vybraném kroužku, může dojít k jeho vyloučení.