Povinně zveřejňované informace

 

Usnesením č. USN RM 113/2024 dne 20.3.2024 schválila Rada městské části Praha-Čakovice Provozní rozpočet na rok 2024 a Střednědobý výhled hospodaření PO na období 2024 – 2026. Oba dokumenty jsou níže uveřejněny v souladu s novelizací zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Provozní rozpočet na rok 2024

Střednědobý výhled rozpočtu 2024-2026

 

Projekt „Cesta za poznáním“

Naše MŠ se zapojila do projektu spolufinancovaného Evropskou unií.

Sponzorování MŠ

Předem děkujeme Všem, kteří se rozhodli nebo rozhodnou přispět naší MŠ formou jakéhokoli daru.

Možnosti příspěvku:

  • peněžní obnos na č. účtu 0112719319/0800 (nutno do poznámky vepsat „Sponzorský dar“ a upozornit ředitelku MŠ) nebo hotově  v osobním kontaktu
  • věcné dary (např. výtvarný materiál, hračky, elektronika..)
  • podílet se na službách a organizaci akcí (doprava, internetové připojení, občerstvení na akcích..)
  • podílet se na údržbě zahrady MŠ a herních prvků