Povinně zveřejňované informace

 

Usnesením č. USN RM 121/2023 dne 15.3.2023 schválila Rada městské části Praha-Čakovice provozní rozpočet na rok 2023 a Střednědobý výhled hospodaření PO na období 2023 – 2025. Oba dokumenty jsou níže uveřejněny v souladu s novelizací zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Rozpočet na provoz 2023

Střednědobý výhled 2023-2025

 

Projekt „Cesta za poznáním“

Naše MŠ se zapojila do projektu spolufinancovaného Evropskou unií.

Sponzorování MŠ

Předem děkujeme Všem, kteří se rozhodli nebo rozhodnou přispět naší MŠ formou jakéhokoli daru.

Možnosti příspěvku:

  • peněžní obnos na č. účtu 0112719319/0800 (nutno do poznámky vepsat „Sponzorský dar“ a upozornit ředitelku MŠ) nebo hotově  v osobním kontaktu
  • věcné dary (např. výtvarný materiál, hračky, elektronika..)
  • podílet se na službách a organizaci akcí (doprava, internetové připojení, občerstvení na akcích..)
  • podílet se na údržbě zahrady MŠ a herních prvků