Povinně zveřejňované informace

Usnesením č. USN RM 136/2022 dne 23.3.2022 schválila Rada městské části Provozní rozpočet na rok 2022 a Střednědobý výhled hospodaření PO na období 2022 – 2024. Oba dokumenty jsou níže uveřejněny v souladu s novelizací zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Schválený provozní rozpočet 2022

Schválený výhled hospodaření 2022-2024

 

Dne 14.10.2021 byl zřizovateli naší příspěvkové organizace podán Návrh provozního rozpočtu na rok 2022 a Střednědobý výhled hospodaření na roky 2022-2024. Oba dokumenty uveřejňujeme dle platné legislativy (viz. níže)

Návrh provozního rozpočtu 2022

Střednědobý výhled hospodaření 2022-2024

 

 

 

Projekt „Šablony EU“

Naše MŠ se zapojila do projektu získání podpory od Evropské unie.

Sponzorování MŠ

Předem děkujeme Všem, kteří se rozhodli nebo rozhodnou přispět naší MŠ formou jakéhokoli daru.

Možnosti příspěvku:

  • peněžní obnos na č. účtu 0112719319/0800 (nutno do poznámky vepsat „Sponzorský dar“ a upozornit ředitelku MŠ) nebo hotově  v osobním kontaktu
  • věcné dary (např. výtvarný materiál, hračky, elektronika..)
  • podílet se na službách a organizaci akcí (doprava, internetové připojení, občerstvení na akcích..)
  • podílet se na údržbě zahrady MŠ a herních prvků