🍀 Kroužky

 

Angličtina

 • 1x týdně placeno rodiči
 • Lektor – Ing. Jiří Růžička
 • Pro platbu obdržíte po první hodině složenku
 • Výuka začne v říjnu 2022

Zumba

 • ​1x týdně- placeno rodiči
 • ​Lektorka: Olga Nováková
 • Jedna lekce trvá 45 minut
 • výuka začne v říjnu 2022

Školka v přírodě

 • Přednostně pro předškoláky
 • Její zařazení zvážíme dle zájmu ve druhé polovině školního roku 2022/2023.

Sportovní školička

 • Přednostně pro starší děti (5-6 let).
 • Děti se seznámí se základy sportů jako jsou fotbal, volejbal, florbal, basketbal, ad.
 • Cena 500,- Kč / 7 lekcí (proplácí VZP)
 • Výuka začíná 16. září 2022!!!

 

!!! Upozornění pro rodiče !!!

Většina kroužků trvá cca 45 minut, při výběru kroužků proto zvažte, zda je Vaše dítě schopno se po celou dobu soustředit. V případě, že bude dítě narušovat probíhající výuku ve vybraném kroužku, může dojít k jeho vyloučení.