Pro zájemce o zápis do naší MŠ bylo v sekci Zápis vyhlášeno Výběrové řízení pro šk. rok 2024/2025 a  aktualizována Kritéria pro přijetí.

Dne 2.4. 2024 byl spuštěn rezervační systém pro zápis na šk. rok 2024/2025 v sekci ZÁPIS.