Stanovení výše úplaty za vzdělávání pro školní rok 2024/2025

Dopis MČ Čakovice – Stanovení výše úplaty 2024