Termín zápisu do MŠ pro ukrajinské děti se koná v úterý 6.6. 2023 od 8.00 hod. do 13.00 hod.

K zápisu je potřeba doložit potvrzení o dočasné ochraně a přihlášku.

Upozorňujeme, že k nástupu bude potřeba doložit prodloužení dočasné ochrany do 31.3. 2024 a evidenční list s potvrzením od lékaře o způsobilosti dítěte k nástupu do MŠ a platném očkování.