V přijímacím řízení byla přijata jedna přihláška a žádosti č. U01/2023 bylo vyhověno.