Usnesení Rady HMP č. 2386 ze dne 5.9. 2022 – potřebné informace, vnitřní směrnice a formulář žádosti k vyplnění.

Směrnice -Usnesení pomoc v nouzi

Žádost o prominutí úplaty