Vážení rodiče,

s blížícími se vánoci bych chtěla oslovit všechny, kteří nám chtějí pomoci vytvořit dětem krásný adventní čas přispěním finančního obnosu na akce, které pro vaše děti chceme uspořádat i v této náročné době.

Připravujeme pro Vás a Vaše děti

       „Mikulášskou nadílku“

       „Vánoční betlém s koledou“

       a „Vánoční nadílku ve třídách“.

Pokud se rozhodnete nám finančně vypomoci, můžete peníze předat osobně nebo zaslat na bankovní účet mateřské školy, obdržíte samozřejmě darovací smlouvu, která slouží jako doklad k odpočtu daru ze základu daně z příjmů. Výši finančního obnosu ponecháváme na Vašem uvážení a Vašich možnostech.

Děkuji tímto veškerému personálu našich školek, neboť i v tomto těžkém období se snaží i ve svém volném čase a mnohdy s přispěním svých prostředků vytvořit dětem radost a krásné prostředí.

Zároveň bych chtěla poděkovat Všem rodičům, kteří nám již věnovali sponzorské dary věcné nebo finanční.

Těšíme se, že společně s Vámi vytvoříme dětem prostředí, ve kterém se budou

cítit dobře a spokojeně.                                                                                                       Vargová Ludmila